1984 na 40. urodzinach Piotra Pawłowskiego, Warszawa, Galeria Off, 7.06.2003
od lewej: Piotr Pawłowski, Wojtek "Pancerny" Trześniowski, Piotr "Mizerny" Liszcz
fot. dada