Rozmiar: 76088 bajtów

1984 na 40. urodzinach Piotra Paw³owskiego, Warszawa, Galeria Off, 7.06.2003
fot. dada