1984 na rozkładówce w Na Przełaj w 1986 r. w cyklu Koalang; na drugiej stronie plakatu zamieszczony był wywiad z grup±

Zdjęcie wykonane zostało w Jarocinie w 1986 r.
Stoja od lewej: Piotr Liszcz, Roman Rzucidło, Wojtek Trze¶niowski, Janusz Gajewski, siedzi Maciek Miernik.