Paweł Tauter i Mizerny, 1987 r.
fot. z archiwum Marcina Bogacza