Pancerny, Marcin Bogacz ('techniczny' grupy) oraz Mizerny, zima 1987/88
fot. z archiwum Marcina Bogacza