Marcin Bogacz ('techniczny' grupy) oraz Jacek "Broda" Szner (mened¿er grupy), 1987 r.
fot. z archiwum Marcina Bogacza