Darek "Czarny" Marszałek, 1984
fot. A. Krawczyk, album "Jarockin"