Rozmiar: 26369 bajtów

Mizerny; fot. A. Krawczyk, album "Jarockin"