1984 przed Jarocinem'85; od lewej Janusz Borys Gajewski, Pi