1990 r. - Mizerny (1984), Daria oraz Grzegorz Joachimowicz.