1984 w ODK Tysiąclecia na ul. Kochanowskiego w Rzeszowie, 1986 r.
Od lewej u góry Mizerny, niżej Maciek Ćwiek, dalej stoi Paweł Tauter a pod nim Janusz Gajewski. Na środku Wojtek Trześniowski