1984 w ODK Tysiaclecia na ul. Kochanowskiego w Rzeszowie - tu odbywały się próby grupy i powstawały pierwsze utwory. Od lewej: Janusz Gajewski, Maciek Ćwiek, Mizerny, Paweł Tauter i Wojtek Trześniowski
Zdjęcie zamieszczone zostało w folderze Jarocina 86