1984 obok ODK Tysiąclecia na ul. Kochanowskiego w Rzeszowie, 1986 r.
Od lewej Maciek Ćwiek, Mizerny, Żaba, Pancerny, Borys.