1984-historia 1984-strona główna 1984-dyskografia


Przeprowadzony przez Maćka Dobosza wywiad z Mizernym, opublikowany z zinie "Cold" nr 6 (2005 r.):

cold1s (39 kB)
cold2s (58 kB)
cold3s (59 kB)